Община Ловеч стартира проект за модерно улично осветление

  • Община Ловеч стартира проект за модерно улично осветление
    Място на събитието:
    На 27 септември 2021 г. в пресцентъра на БТА – гр. Ловеч се проведе начална пресконференция по проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци“, Договор БФП № BGENERGY-2.001-0101-007/14.03.2021 г., финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. /ФМ на ЕИП 2014-2021 г./. Той се осъществява по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС).

На 27 септември 2021 г. в пресцентъра на БТА – гр. Ловеч се проведе начална пресконференция по проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци“, Договор БФП № BGENERGY-2.001-0101-007/14.03.2021 г., финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. /ФМ на ЕИП 2014-2021 г./. Той се осъществява по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС).

На събитието присъстваха Корнелия Маринова - Кмет на Община Ловеч, Венцислав Христов - Зам. - кмет на Община Ловеч, арх. Минчо Петков - Главен архитект на Община Ловеч, екипът за управление на проекта, експерти от общинска администрация, медии. Партньор на Община Ловеч в реализацията на проекта е „ЕМПИЕНЕРДЖИ“ ООД Кралство Норвегия.

Основата цел на проекта е чрез изпълнение на предвидените мерки за енергийна ефективност да се повиши класа на енергийното потребление на системите за външно изкуствено осветление в гр. Ловеч и с. Дойренци, с което да се осигурят по-добри условия за живот на местното население и по-високо качество на градската среда.

Проектът включва дейности по:                 

  • Замяна на съществуващите конвенционални улични осветителни тела с високоефективни LED осветители;
  • Въвеждане на автоматизирана система за централизирано управление и мониторинг на уличното осветление;

Въвеждане на мерки за използване на енергия от възобновяеми енергийни източници.