Нощно бягане под модернизирано улично осветление в Бургас

  • Нощно бягане под модернизирано улично осветление в Бургас
    Място на събитието:
    Спортната инициатива се реализира по проект “Модернизация на системата за уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас”, Договор № BGENERGY-2.001-0072-C02, финансиран от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство.

В рамките на проект „Модернизация на системата за уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас“ се осъществи мащабно спортно състезание под надслов „Бургас свети“.

Първото по рода си нощно бягане под мотото “Бургас свети”, организирано от Община Бургас е вече факт. Състезанието се проведе по маршрут, включващ два от главните транспортни булеварди с модернизирано улично осветление. В събитието участваха над 250 бегачи от всички възрастови групи. Основната идея на спортното мероприятие бе да се изтъкнат ползите от реализация на проекта, в това число подобряване качеството на въздуха и живота на гражданите и посетителите на града, повишаване на енергийната ефективност, намаляване на емисиите на въглероден диоксид и консумацията на енергия, представени през перспективата на спорта и алтернативните форми на придвижване, генериращи нулеви въглеродни емисии.

Събитието бе  документирано като заснетите промоционални материали ще бъдат публикувани на страницата на проекта за постигане на високо ниво на осведоменост и достигане до максимален кръг от заинтересовани страни.

Спортната инициатива се реализира по проект “Модернизация на системата за уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас”, Договор № BGENERGY-2.001-0072-C02,  финансиран от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство.