22 района в Бургас вече са много по-добре осветени нощем

 • Място на събитието:
  Модернизацията на уличното осветление в град Бургас напредва и това подпомага по-доброто и ефективно придвижване на града. 22-та района в града са разположени по протежението на основните градски транспортни артерии.

Модернизацията на уличното осветление в град Бургас напредва и това подпомага по-доброто и ефективно придвижване на града. 22-та района в града са разположени по протежението на основните градски транспортни артерии.

Модернизацията на уличното осветление се извършва в рамките на проект „Модернизация на системата за уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас“ и се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). С реализирането му до момента са подменени общо 2623 осветителни тела.

Очакваните резултати от реализацията на проекта са подобрена енергийна ефективност на уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас, спестени емисии на въглероден диоксид в размер на 1328,66 tCO2/г.; намалена консумация на енергия - 1 123 038 kWh/г.; спестени финансови средства годишно на обща стойност около 200 000 лева, повишено качество на живот и информираност на гражданите. Към момента се поставят допълнителни соларни осветителни тела на 26 пешеходни пътеки, те се захранват изцяло с енергия от фотоволтаични панели.

 

Предстои подмяна на 98 бр. ел. табла, както и надграждане на съществуващата система за управление и мониторинг на осветлението.

Зоните с вече подменени осветители са следните:

 

 1. бул. "Тракия" II клас; ул. "Янко Комитов" - III Б клас; ул. "Лазар Маджаров" - IV клас
 2. Бул. "Сан Стефано"– oт ул. “Христо Ботев“ до бул. „Княгиня Мария Луиза“ - III Б клас
 3. ул. "Одрин" - III Б клас
 4. Бул. "Княгиня Мария Луиза" - III Б клас
 5. ул. "Фердинандова" от ул. “Уилям Гладстон“ до ул. “Индустриална“IV клас
 6. ул. "Христо Ботев" - III Б клас
 7. бул. "Сан Стефано - от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Стефан Стамболов“ " - III Б клас
 8. бул. "Сан Стефано" - от бул. „Демокрация“ до бул. „Стефан Стамболов“ - III Б клас
 9. ул. "Цар Симеон I" - IV клас
 10. ул. "Константин Величков" - IV клас
 11. ул. "Индустриална" - III Б Клас
 12. ул. "Чаталджа" - III Б Клас
 13. Бул. "Стефан Стамболов" - oт бул. “Демокрация” до бул. “Сан Стефано” - III Б клас
 14. бул. "Стефан Стамболов" - от бул. Сан Стефано до ул.“Гурко“- III Б клас
 15. бул. "Стефан Стамболов" - oт бул. “Никола Петков” до ул. “Транспортна” - II клас
 16. бул. "Демокрация" – от ул. Цар Симеон“ до бул.“24 черноморски пехотен полк“ - III Б клас
 17. бул. "Булаир" - III Б клас
 18. бул. "Демокрация" от бул.“24 черноморски пехотен полк“ до ул.“Дунав“ - III Б Клас
 19. ул. "Проф. Яким Якимов" - III Б клас
 20. бул. "Тодор Александров" от ул.“Спортна“ до бул.“Захари Стоянов“

 

Проектът се реализира с активното съдействие на партньора по проекта фирма „Норск Енерджи“.