Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ ще допринесе за намаляване на енергийната интензивност в България

За нас е предизвикателство да постигнем по-добри показатели при изпълнението на програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“  през новия й програмен период. Това каза зам.-министърът на енергетиката Жечо Станков по време на подписването на програмното споразумение по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, в рамките на конференцията „По пътя към почти нулевоенергийни сгради“ в Бургас.

Документът е свързан с изпълнението на програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“.  Споразумението бе подписано от Грете Одегард, представляваща Комитета на финансовия механизъм, създаден от страните-донори: Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, както и от  Иван Иванов, представляващ Националното координационно звено към Министерския съвет.

Като следваща стъпка преди стартиране на програмата предстои подписване на споразумение между Националното координационно звено и Министерството на енергетиката като програмен оператор.

Програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" се финансира от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Финансовият й ресурс възлиза на близо 33 млн. евро, от които 28 млн. евро са безвъзмездна помощ. Това е двойно увеличение на средствата спрямо предишния програмен период, когато бюджетът беше в размер на 15.6 млн. евро.

По програмата ще се приемат проектни предложения за ефективно използване на хидроенергийния потенциал; оползотворяване на геотермалната енергия за отопление или охлаждане, както и за промишлени цели;  рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура; подобряване на енергийната ефективност в сгради; обучения по енергиен мениджмънт и други.

Припомняме, че през първия програмен период на програмата "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" с предоставените от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 повече от 15.6 млн. евро бяха финансирани редица проекти в областта на енергийната ефективност, производството на екологични горива, обучението по енергийна ефективност и други.