Предприятия в Ботевград и Казанлък повишават енергийната си ефективност с безвъзмездно финансиране по програма „ВЕЕЕЕС“

26-04-2024 12:08

Повишаване на енергийната ефективност на производството и оптимизиране на използваните технологии чрез закупуване на ново оборудване – това са част от резултатите от проектите за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на индустриалния процес в ботевградското предприятие за зъботехническо оборудване „ВОП“ и в казанлъшката компания за метални компоненти „Сибон-маш“. Проектите са финансирани по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ („ВЕЕЕЕС“) на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Общата стойност на изпълнените дейности за енергийна ефективност във „ВОП“ е 313 355 лв., а в „Сибон-маш“ 298 600 лв. - изцяло безвъзмездна финансова помощ и за двете предприятия. Повишаване дела на използваната енергия от ВЕИ в производството също е сред успешно постигнатите цели на проектите. След финализирането им предприятията вече разполагат с ВЕИ инсталации за собствени нужди и за улавяне на отпадна топлина за повторно използване в технологичния процес. Въведени са и системи за енергиен мониторинг.

Управителите на компаниите Николай Вацов („ВОП“) и Найден Атанасов („Сибон-маш“) изразиха задоволството си от успешно изпълнените инициативи и благодариха на страните донори за подкрепата.

Костадин Костадинов, ръководител на проектите, посочи, че благодарение на извършените инвестиции дружествата ще постигнат устойчиво намаляване на енергийното си потребление и така ще повишат своята конкурентоспособност. В двете фирми вече се обсъждат бъдещи намерения за надграждане на въведените енергоефективни мерки, така че да се насърчат допълнително кръгови модели в производството.