„НИПИ-М“ АД започва проект за енергийна ефективност на индустриалните процеси с подкрепата на Финансов механизъм на ЕИП

24-07-2023 11:08

„НИПИ-М“ АД започна реализация на проект, осъществяван с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014-2021 по меморандума между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия по Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, приоритетна ос „Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините“, Процедура BGENERGY-2.003 „Енергийна ефективност в индустрията“.

По този повод на 11 юли 2023 г. в залата на „НИПИ-М“ АД се състоя пресконференция, на която пред медии и служители беше представен старта на проекта и целите на Норвежкия финансов механизъм.

Финансовият механизъм предоставя безвъзмездна финансова помощ на „НИПИ-М“ АД в размер на 319 000 лв., представляващи 100 % от общата стойност на проекта, който е със срок на изпълнение от 19.05.2023 г. до 30.04.2024 г.

Със средствата по проекта ще бъдат изпълнени четири мерки за повишаване на Енергийната ефективност.

Мярка 1: Доставка и въвеждане в експлоатация на 2 бр. инверторни заваръчни апарати със стенд бай режим и 1 бр. заваръчен лазер 1.5 kW.

Новите машини за заваряване са последно поколение заваръчни машини, високотехнологични и с повишена енергийна ефективност. Заваръчните апарати нямат консумация на енергия на празен ход, позволяват заваряване в три режима: МИГ-МАГ, ТИГ и ЕДЗ и са изключително производителни особено при интегрирането им с колоборативен робот.

Заваръчният лазер е машина 4 в 1. Той може да заварява, реже, почиства различните видове материали и да обработва заваръчните шевове. Лазерът също може да се интегрира с кобот, като по този начин в пъти се увеличава производителността му.

Тези машини ще заменят 7 броя заваръчни апарати МИГ-МАГ, морално и физически амортизирани, с обща инсталирана мощност 63 кW.

Мярка 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на Пробивно-фрезова машина с ЦПУ.

Проектът предвижда замяна на 5 бр. колонни бормашини и 2 бр. настолни бормашини с обща инсталирана мощност 13.2 кW. Оборудването е старо, с ограничени производствени възможности и енергийно неефективно.

Конкретната мярка предвижда доставка и въвеждане в експлоатация на пробивно фрезова машина с ЦПУ с подвижна маса. Наличието на фрезови функции ще позволи направа на отвори с различна форма. Новата машина е много по-производителна, високо автоматизирана, с 3 кW разход на енергия, бърза пренастройка с превключване на запаметени програми. Ръчният труд е минимален.

Мярка 3: Система за утилизиране на изгорели газове (рекуператор).

Дружеството разполага с технологична линия за прахово-полимерно боядисване на метални изделия. Линията съдържа три енерго консумиращи агрегата: агрегат за обезмасляване и изплакване, сушилня за изсушаване на изделията, пещ за изпичане на боята. Отоплителната система на технологичната линия е много неефективна, защото не използва отпадната топлина на димните и на технологичните газове.

Конкретната мярка по проекта предвижда доставка и въвеждане в експлоатация на инсталация за утилизация на изгорелите газове на пещта за изпичане. С монтажа на един рекуператор на димни газове на комина на пещта ще се използва отпадната топлина за подгряване на измиващите разтвори на агрегата за обезмасляване и фосфатиране до 45°С. От същата инсталация ще се отоплява и ваната за изплакване и детайлите ще попаднат в сушилнята затоплени, а за изсушаване им ще се използва значително по-малко топлина.

Мярка 4: Доставка и въвеждане в експлоатация на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението в „НИПИ-М“ АД.

Системата за дистанционен енергиен мониторинг е интелигентна система за контрол на потреблението на електроенергия и природен газ в реално време от всяко устройство снабдено с интернет – компютър, лаптоп, таблет или смартфон. Финансовите ползи от автоматизираната СМК на енергопотреблението ще доведат до спестени разходи за експлоатация и поддръжка в следствие правилното планиране и реализиране на работния процес.

Посоченият проект е базиран на извършен енергиен одит, който препоръчва замяна на остарялото заваръчно и металообработващо оборудване с последно поколение високо технологични и високо производителни машини с подобрена енергийна ефективност, както и рекуперация на отпадната топлина от производствения процес, което ще повиши цялостната ефективност на производството и ще бъдат намалени значително и генерираните СО2 емисии.

Целта на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и финансовия механизъм на Норвегия (наричан още „Норвежки финансов механизъм“, „НФМ“) е сътрудничество за намаляване на икономическите и социални неравенства в Европа. От тяхното създаване до момента, те са подпомогнали изпълнението на хиляди проекти с участието на десетки хиляди лица, допринесли за постигането на тази цел. Изградени са устойчиви отношения и са постигнати конкретни резултати.