Актуализиран вариант на насоките за кандидатстване по Фонда за двустранни отношения в рамките на ФМ на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г. – Схема за подкрепа на пътувания

Актуализирана версия на Насоките за кандидатстване и приложенията към тях е в сила от 18.01.2021 г.

Промяната на документите касае разширяване на възможността за създаване и/или поддържане на двустранните отношения чрез подкрепа за участие в събития, провеждани онлайн.

Документ Описание Файл
Насоки Свалете Файла