Удължаване на срока за подаване на предварително дефинирана инициатива „Български трансграничен диалог“

09-05-2019 14:13

Националното координационно звено удължава срока за подаване на предварително дефинирана инициатива „Български трансграничен диалог“ по Фонда за двустранни отношения, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Промяната на срока е на основание постъпило официално искане за удължаване от страна на кандидата.

Крайният срок за подаване на инициативата в ИСУН 2020 е 31 май 2019 г., 17:00 ч.