Процедура за кандидатстване по предварително дефинираната двустранна инициатива “Bulgarian Cross-border Dialogue” по Фонда за двустранни отношения по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 – 2021г.

08-10-2020 15:22

Целта на предварително дефинираната инициатива „Български трансграничен диалог“ е да повиши институционалния капацитет на българското Министерство на регионалното развитие и благоустройството за ефективно управление на програмите за териториално сътрудничество, в които България участва и да насърчи допълнително развитието на регионалното сътрудничество.

Документи за кандидатстване и информация:

Guidelines for applicants

Documents for submission 

Documents for information