Националното координационно звено обявява процедура за предварително дефинирана инициатива „Български трансграничен диалог“ по Фонда за двустранни отношения

09-04-2019 16:06

Националното координационно звено обявява процедура за предварително дефинирана инициатива „Български трансграничен диалог“ по Фонда за двустранни отношения, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Предвидените по процедурата средства са в размер до 370 000 евро.

Проектът ще се изпълнява от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в партньорство с Норвежкия Баренцов секретариат.

Основната цел е насърчаване развитието на регионалното сътрудничество чрез трансфер на опит и добри практики от Норвегия и страни-членки на ЕС с цел стимулиране на европейското териториално сближаване, и по-ефективно управление на програмите за териториално сътрудничество, в които България участва.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 08 май 2019 г. до 17:00 часа.

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата са публикувани в ИСУН 2020 на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/en/s/Procedure/Info/f610b8ac-2c6b-4715-b653-15baad2a58fa