Прекратяване на обявена от Сдружение „Институт за младежки инициативи и иновации“ процедура за определяне на изпълнител чрез избор с Публична обява №1/17.07.2019 г. по реда на ПМС №118/20.05.2014 г.

Решение за прекратяване на обявената от Сдружение „Институт за младежки инициативи и иновации“ процедура за определяне на изпълнител чрез избор с Публична обява №1/17.07.2019 г. (чл.7 т.1 от ПМС №118/20.05.2014 г.) с предмет: Организиране и провеждане на обучителни курсове по дигитални умения за младежи  по Проект №2017-1-101 „EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории“.