Покана за набиране на проектни предложения по програма „Социален диалог – достойни условия на труд“ по Норвежки Финансов механизъм 2014-2021г, отворена за 11 държави-бенефициенти

Пълен текст на поканата: https://www.innovasjonnorge.no/DecentWork.

Целта на Програмата е укрепване на тристранното сътрудничество между работодатели, служители и публични органи и насърчаване на достойните условия на труд. Програмата ще подкрепя социалния диалог и ще допринесе за по-добрата подготовка на страните-бенефициенти при посрещането на предизвикателствата възникнали в резултат на високите нива на безработица, както и за установяването на практики, подпомагащи достойните условия на труд съвместно с норвежките партньори.

Страни-бенефициенти: България, Хърватия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Кипър и Унгария ще бъдат допустими, когато бъдат подписани съответните споразумения с тях.

Кандидатите за финансиране трябва да са действащи юридически лица в страните-бенефициенти или в Норвегия. Цялата информация относно условията на допустимост се съдържа в текста на поканата. Краен срок за представяне проектните предложения: 7 февруари (четвъртък) 2019 г., 13:00ч. местно време.

По Програма „Социален диалог – достойни условия на труд“ има възможност за кандидатстване за подкрепа на пътуване, чиято цел е улесняване създаването на двустранни партньорства между допустими кандидати в страните-бенефициенти и в Норвегия, които имат намерение да изготвят съвместно проектни предложение в рамките на поканата. Цялата необходима информация, включително условията за допустимост, както и текста на поканата за подкрепа на пътуване е налична на посочения линк.

Всички запитвания следва да бъдат изготвени на английски език и да бъдат адресирани до „Иновация Норвегия“ - Програмен оператор на Програма „Социален диалог – достойни условия на труд“ на следния e-mail адресdecentwork@innovationnorway.no.