Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата „Бизнес развитие, иновации и подкрепа на МСП“, фокусна област „Иновации за зелена индустрия“, беше затворена на 30 септември 2020 г.

14-10-2020 09:16

В рамките на крайния срок бяха получени 87 проектни предложения. Общият бюджет на подадените проекти надхвърля 109 милиона евро, а общата сума на заявената безвъзмездна помощ е над 54 милиона евро (пет пъти повече от наличния финансов ресурс). Общият размер на средствата за финансиране на проекти по тази покана е 10 061 000 евро.

31 от проектите са партньорски, като 27 от тях са с партньор от Норвегия.

През следващите седмици Иновация Норвегия ще информира писмено кандидатите за допустимостта на тяхната кандидатура и по-нататъшния процес.