Тематична среща по темата гражданско образование организира операторът на Фонд Активни граждани България

30-05-2019 15:40
Операторът на Фонд Активни граждани България, съвместно с оператори на Active Citizens Fund в други страни бенефициенти по ФМ на ЕИП и Норвежкия Хелзинкски комитет, организира тематична среща по въпросите на гражданското образование, която ще се състои в Осло на 10-11 септември 2019 г.

В срещата ще вземат участие около 60 представители на граждански организации с профил по темата гражданско образование от Норвегия и от различни държави бенефициенти по ФМ на ЕИП, включително Словакия, Чехия, Румъния, Гърция и др.

Операторът на Фонд Активни граждани България може да поеме разходите за участие в тематичната среща на до 4 участника от България, номинирани от граждански организации. Номинациите може да се извършват от граждански организации, регистрирани в България като юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена полза, с опит и експертиза по темата гражданско образоване.

Тъй като работният език на срещата е английски, свободното владеене на английски език е предпоставка за участие.

Краен срок за изпращане на номинациите - 30 юни 2019 г.

Повече за събитието в Осло, за програмата му, както и за условията за номинация на участници от България можете да прочетете на сайта на Програма Фонд Активни граждани България:  https://www.activecitizensfund.bg/public/portfolios/newsItem.cfm?id=76