Стартира проект „Превенция чрез осведоменост“ по Фонд Активни граждани България

Катя Благоева, Стефан Стефанов и Георги Ауад
Катя Благоева, Стефан Стефанов и Георги Ауад
19-12-2019 15:53

На 19.12.2019 г. бе даден старт на проект „Превенция чрез осведоменост“, финансиран в рамките на първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Проектът се изпълнява от фондация „Интелдей“ в партньорство с „Персептика“ ЕООД и M-Brain AS, Норвегия.

Г-жа Катя Благоева, изпълнителен директор на фондация „Интелдей“ представи целите и основните дейности по проекта, както и обхватът на изследването на тема  домашно насилие и насилие, основано на пола в медиите в България и Норвегия.

Г-н Георги Ауад, директор на агенция за медиини анализи „Персептика“ уточни, че проект „Превенция чрез осведоменост“ ще се изпълнява в рамките на 1 година от октовмри 2019 г. Ще бъдат направени 2 анализа, на база на които ще бъде изготвен  доклад с препоръки.  Те ще включват изводи за отразяването на темата за домашното насилие и насилието, основано на пола в България и в Норвегия. Ще се разгледа за какъв тип насилие става въпрос (например кибернасилието не се разпознава като такова), как се говори за насилието, каква лексика се използва, какво е поведението на медиите, когато става въпрос за насилие. В хода на проекта ще бъдат привлечени заинтересовани страни по темата, включително организации и държавни институции. Целта е да се осигури устойчивост на резултатите и евентуални законови промени в областта.

Норвежкият партньор M-Brain ще предостави свои данни по тема за Норвегия, които ще бъдат обработени и обхванати от изследването за целите на препоръките.