Проект L.I.K.E. по Фонда за младежка заетост на ФМ на ЕИП и НФМ стартира сравнително изследване

28-11-2019 13:42

Проект L.I.K.E. – Life Investment is the Key to Employment, който се изпълнява по Фонда за младежка заетост на ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 г., стартира сравнително изследване, което има за цел да осигури перспектива за включването на целевата група младежи с психични проблеми на пазара на труда, възможностите, които имат и предизвикателствата, пред които са изправени.

Проектът разглежда нарастващия процент на млади хора във възрастова група 15-29 години с психични проблеми в Европа и неспособността на конвенционалните методи в сферата на заетостта да отговорят на специфичните нужди на тази целева група.

Единната анкетна карта за проучването, разработена от водещия партньор „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“, с експертното консултиране на норвежките и исландските партньори, ще проучи мнението на млади хора с психични проблеми в България, Ирландия, Латвия и Унгария по отношение на специалните нужди и уникалните качества на тези хора. Изследването ще даде възможност за предлагане на алтернативи за активно приобщаване към заетост и по-пълноценно участие на младите хора в обществото. Сравнителният анализ от партньорските държави ще предостави възможност да бъде разработена мултидименсионална система с работещ механизъм за ангажиране на целевата група със специален фокус върху ромското население.

Повече за проекта: https://project-like.com/

Документ Описание Файл
Информация за проекта Свалете Файла
Фокус - групи Свалете Файла
Начални данни от изследването Свалете Файла