Проект „Вход за граждани – ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините“

Ива Таралежкова, ръководител екип на Форум гражданско участие
Ива Таралежкова, ръководител екип на Форум гражданско участие
23-01-2020 16:32

Българският център за нестопанско право е партньор на Форум Гражданско Участие в изпълнението на проект „Вход за граждани“, подкрепен от Фонд Активни граждани България. Основна цел на проекта е да направи взаимодействието между граждани и местните власти в 7 пилотни общини по-лесно и по-ефективно. Проектът предвижда да „срещне” гражданите и гражданските организации с публичните институции на местно ниво при вземането на важни решения за съответната общност.

На 23.01.2020 г. се проведе Национален ден на гражданското участие и изложение на работещи практики – събитие, което поставя на широка дискусия необходимостта от подобряване на взаимодействието между местни власти и граждани, като част от проекта.

Проект „Вход за граждани“ предлага три различни инструмента, чрез които да се постигне по-активно гражданско участие във вземането на управленски решения на местно ниво. Те ще бъдат безвъзмездно адаптирани и предоставени на 7 пилотни общини, които предстои да бъдат подбрани след специален конкурс. Един от тях е въвеждане на Наредба за провеждане на обществени консултации в общините – партньори. Друг работещ инструмент, който партньорите по проекта ще предложат на общините, е алгоритъм за създаване на общински фонд за подкрепа на граждански инициативи. Проектът предвижда и въвеждане на друг тип практики – на дигитални форми за гражданско участие, като например онлайн платформата за обществени консултации CONSUL.

„В настоящия момент е особено важно да превърнем ценностите си в действия, да отворим нови „входове за гражданите“ и тяхното участие в процесът на вземане на решения в обществото.“ - това заяви Ива Таралежкова, ръководител екип на Форум гражданско участие.

„Гражданската организация по същество дава възможност на хората да се борят за това, което искат, но има нужда от създаването на нови подходи за работещо гражданско общество, които да отговорят на бързо променящото се съвремие,“ допълни Надя Шабани, директор на Български център за нестопанско право.

На събитието присъства и Красимир Божанов, директор на дирекция „Модернизация на администрацията“ към Министерски съвет, който информира, че до 3 месеца предстои да бъде създаден Съвет за развитие на гражданското общество, председателстван от заместник министър-председателя Томислав Дончев. Идеята на съвета държавните политики и стратегии да бъдат формулирани съвместно с гражданското общество

Събитието е двудневно. Предвидени са представяне и обсъждане на работещи практики и инструменти за гражданско участие на местно ниво, провеждането на интерактивни щандове на изложените инструменти с възможност за въпроси от участниците и отговори, коментари и разяснения от експертите, представяне на предизвикателствата пред гражданските организации в България (Алфа Рисърч), както и финално обобщение на резултатите.