Проект „Активни срещу насилието над жени“

25-11-2019 14:09

На 25.11.19 г. фондация „Асоциация Анимус“ в партньорство с фондация „Общество и сигурност“ представиха проект „Активни срещу насилието над жени“, който ще се изпълнява в рамките на програма Фонд Активни граждани България. Проектът стартира на 01.11.2019 г. и е с продължителност две години.

Мария Чомарова, директор на фондация „Асоциация Анимус“ обясни, че при изпълнението на проекта ще се търсят цифри и лица. Домашното насилие е сериозен обществен проблем, за който няма реални цифри. В Европа се смята, че всяка трета жена е била обект на насилие. Можем да приемем, че това важи и за България, но официална статистика няма. У нас жените преживели насилие все още крият лицата си. Основна цел по проекта е провеждането на просветителска кампания за разпознаване на насилието над жени и необходимостта от намеса и чрез сензитиране на полицейските служители по темата. Очаква се повишаване знанието на населението за формите и последиците от домашно насилие и увеличаване на подадените сигнали. Трябва да имаме нулева толерантност към проблема.

Миглена Атанасова, координатор на проекта, представи дейностите включени в него:

  • Изследвания на нагласите на полицейските служители в 4 области – София, Силистра, Смолян и Сливен;
  • Мониторинг и анализ насочен към работата на ключови институции във връзка с домашното насилие (съд, прокуратура, социални служби);
  • Просветителска кампания, която има за цел да разясни феномена домашно насилие;
  • Застъпническа кампания, която има за цел да предостави знания и да създаде умения на полицейските служители за разпознаване и интервенция при случаи на домашно насилие.

Радостина Якимова, координатор на проекта от страна на фондация „Общество и сигурност“ представи статистически данни за броят на подадените сигнали за домашно насилие, като след приключването на проекта ще бъдат поискани отново такива с цел сравнение на резултатите.