Приключи набирането на проектни предложения по Фонда за младежка заетост

04-09-2017 11:33

Фондът за младежка заетост, създаден от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, финансира проекти, които помагат на младите хора в Европа да намерят работа. Оператор на Фонда за младежка заетост е полската компания „Екорис“.

303 са подадените подадените проектни идеи, България е на трето място по брой подадени концепции с 41. На първите две места са Гърция с 49 подадени концепции и Румъния с 47. На 1 ноември се очаква да бъдат обявени проектите, които ще бъдат допуснати да кандидатстват, а стартирането им се очаква през пролетта на 2018 г.