Обявен е конкурс за включване в инициативата за подобряване гражданското участие на местно ниво „Вход за граждани“

10-02-2020 14:51

Българският център за нестопанско право е партньор на Форум Гражданско Участие в изпълнението на проект „Вход за граждани“, подкрепен от Фонд Активни граждани България. 

По проектът е обявен конкурс за включване в инициативата за подобряване гражданското участие на местно ниво „Вход за граждани“. Целта е въвеждането в 7 пилотни общини на един или повече от трите инструмента за гражданско участие на местно ниво, представени по време на Националната среща в края на месец януари.

Всяка община в България може да изпрати своята кандидатура, а задължителен елемент е участието и на поне една местна гражданска организация, която ще участва активно в изпълнението на дейностите.

Конкурсът ще бъде отворен до края на февруари 2020 г., а формуляр за участие ще намерите на този линк: http://bit.ly/vhod_regform.

Пълният регламент за участие е публикуван на интернет страницата на Форум Гражданско участие. За въпроси, свързани с конкурса, можете да пишете на vhod@fgu.bg.