Нови лога за Финансовите механизми

15-06-2017 11:47

Офисът на финансовия механизъм представи днес новите лога за ФМ на ЕИП и НФМ:

През следващите дни ще публукуваме пакет с отделните лога по двата механизма, които ще се използват за бъдещи материали и презентации.