Кръгла маса: Мерки за интеграция на ромите по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г.

12-12-2019 09:54

На 10-ти декември се проведе кръгла маса с участието на представители на министерства, общини, НПО и други български и международни организации, с работещи в подкрепа на ромска интеграция. Участие от страна на държавите донори взеха посолството на Кралство Норвегия за България и Офиса на финансовия механизъм в Брюксел (ОФМ).

По време на събитието бяха представени и обсъдени заложените мерки в подкрепа на ромското включване по Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия за настоящия програмен период. С презентации се включиха експерти от програмите за култура, правосъдие, вътрешни работи, местно развитие, както и „Фонд Активни граждани“. След дискусия, кръглата маса продължи с работа по групи, в която присъстващите повече от 100 участници беше обсъдено как да се гарантира добрата ефективност на мерките насочени към ромите. Единодушно беше отбелязано, че участието на ромите във всички етапи на изпълнението е от съществено значение за постигането на резултати. Беше споделен опит от добри практики по проекти на Българо-швейцарската програма за сътрудничество и ЕСИФ.

Г-жа Шийна Елейн Келер - експерт хоризонтални въпроси и международни партньорски организации от ОФМ отбеляза, че темата е изключително важна за донорите. Тя поздрави организаторите за инициативата за кръгла маса и отбеляза, че ОФМ ще препоръча на другите държави с мерки насочени към ромите също да проведат такива срещи. Български проект по програмата в сектор вътрешни работи ще бъде част от списък с добри практики, който предстои да бъде разработен и изпратен до държавите бенефициенти.

Презентациите от събитието можете да откриете ТУК