Как Брезник дава път на младите хора в България – един успешен проект на Фонда за младежка заетост

Участниците в курса по везба и част от екипа на проекта
Участниците в курса по везба и част от екипа на проекта
Младежи в действие
Младежи в действие
Връчване на сертификати и специалните ножици за везба
Връчване на сертификати и специалните ножици за везба
12-08-2020 22:10

Освен програмите, за които намирате често информация на сайта ни, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн подкрепят борбата срещу младежката безработица в Европа със специално създаден фонд от малко над 60 милиона евро. Подкрепени са 27 проекта, в които участват организации от 25 европейски държави, а България е сред най-активните и участва в общо 18 проекта. Един от тях е “Действие в селските райони за иновативно и устойчиво предприемачество за младежта” - по-известен, като “RAISE Youth”. Става дума за мащабна инициатива обединила идеите и усилията на организации от 4 държави – Хърватия (водеща), Испания, Румъния и България.

От българска страна, партниращата организация е Център за развитие на устойчиви общности – организация с повече от 25 години опит. Във всяка от участващите държави ще бъде създаден младежки център, като българският беше открит миналия месец в гр. Брезник. Помещава се в два от кабинетите на бившата селскостопанска гимназия в града. Дори след края на ремонтните дейности, организацията има желание да подобри още средата и мястото да се превърне в предпочитано пространство за младите хора от областта. Брезник е избран заради добрите транспортни връзки с Област Перник и много доброто сътрудничество с местната власт, която предостави дом за центъра.

Избрахме да гостуваме в Брезник в края на един от многото полезни курсове, които центърът организира за млади хора в търсене на своя професионален път – курс по везба. В продължение на една седмица участниците се запознават с използваните материали, видовете бодове и различните за всеки регион шевици. Нещо повече – тренират своята сръчност и изпитват удоволствието да създават. В края на курса всички получават сертификати, но това не е краят, а само начало. Техните учители и ментори знаят, че само умения не са достатъчни за добрата професионална реализация. За това и планират следващи инициативи, като курс за развитие на бизнес чрез онлайн търговия. До края на годината ще започне работа и интернет магазин, в който участниците в проекта ще могат да предлага произведенията си. Ще има още курсове – за развитие на туристически бизнес, за планински водачи, за биологично земеделие и други. Ще бъде създадено и приложение за туристически маршрути, с надежда, че именно в тази сфера е ключът за икономическото развитие на региона.

Разговаряме още за най-важната част от проекта – младите хора. Как и защо решават да се включат? Тук на помощ идват така наречените „посланици“ или регионални координатори, които помагат информацията да достигне, където трябва, по места. Такива има вече в Брезник, Перник, Ковачевци и Земен. Включват се и различни младежки организации, бюрата по труда, както и самите общини. Мотивира още възможността за срещи и обмен на опит с останалите организации, които са част от проекта. Предстоят посещения в другите 3 центъра, а тема на разговорите ще бъде как те успяват да помогнат на младите хора. В Брезник също очакват гости от Испания, Хърватия и Румъния. Самите обучения също са интересни и полезни. Вече завършиха практическите занимания по пчеларство, билкарство и писане.

Проектът ще приключи в края на 2021 г. и логично идва въпросът – какво ще се случи след това? Разбира се, целта е дейностите да продължат, дали чрез нов проект или с подкрепа на общинско ниво, предстои да разберем. Вярваме, че за добрите идеи винаги има път и пожелаваме успех на Младежки център Брезник и Центъра за развитие на устойчиви общности.