Информационна кампания за кандидатстване по Резултат 2 по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

12-09-2019 15:19

В началото на месец септемри в качеството си на програмен оператор Министерството на културата обяви първа покана за нaбиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Организирана е информационна кампания, чиято цел е Поканата да достигне до най-широк кръг потенциални кандидати и заинтересованите страни да бъдат запознати с възможностите за финансиране по Програмата.

Първото информационно събитие се проведе на 10 септември в Националния дворец на културата.

Информационни събития ще се състоят също във Варна, Бургас, Пловдив, Русе, Велико Търново, Плевен, Стара Загора, Благоевград и Враца.

Програма PA 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ се фокусира върху ролята на културата и културното наследство като ресурси за местно и регионално развитие. Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“ ще подкрепи проекти, позволяващи организирането на разнообразни артистични и творчески събития, фестивали, пърформанси, изложби и инициативи, които ще съживят периферните пространства, ще вдъхнат нов живот в по-малки градове и села и не на последно място – ще привлекат и ангажират нови публики.

График за събитията от информационната кампания за кандидатстване по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуство и култура“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регистрационна форма за участие: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWcpZRC8DjrUKRq6fieW0EHWgwTAxPnRT3QJn2AlntWDCuqA/viewform