България и Норвегия подписаха първото споразумение по програма "Околна среда и изменение на климата"

11-04-2018 02:00

В рамките на неформалния Съвет по околна среда в София на 10 април България и Норвегия подписаха първото споразумение за новия програмен период по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Страната ни получава финансов ресурс от 30,5 млн. лв. по програма „Околна среда и изменение на климата“ за изпълнение на мерки в областите наблюдение, управление и подобряване на екологичния статус на морските води, управление на отпадъците, адаптация към климатичните изменения. Ще бъдат финансирани проекти, които надграждат постигнатите резултати от предходния програмен период, продължават и развиват сътрудничеството с партньорите от страните-донори.

От българска страна споразумението подписа г-н Иван Иванов, ръководител на Националното координационно звено и директор на дирекция „Централно координационно звено“ към Министерския съвет, а от страна на донорите - г-н Атле Хамар, държавен секретар към Министерство на околната среда и климата на Кралство Норвегия. На церемонията присъства министърът на околната среда и водите Нено Димов, чието министерство ще изпълнява функциите на програмен оператор по програмата.

България ще получи общо 210,1 милиона евро през новия програмен период за реализиране на  проекти по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. До средата на тази година предстои да бъдат подписани програмни споразумения в областите местно развитие, правосъдие, енергетика, вътрешни работи и култура.