39 получени проектни предложения по Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия“

07-12-2022 08:23

Поканата за набиране на проектни предложения по Малката грантова схема за меки мерки на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия“, по приоритетни области „Иновации за зелена индустрия“ и „Технологии на благосъстоянието“, приключи на 24 ноември 2022 г.

До крайния срок бяха получени 39 проектни предложения. Общия бюджет на проектите възлиза на 4’077’585 евро, а сумата на исканата безвъзмездна помощ е 3’300’810 евро (около 2,5 пъти повече от наличното финансиране). Общият размер на средствата по поканата е 1’350’000 евро.

32 от 39 проекта са партньорски, като 28 от тях имат донорски партньор от Норвегия.

Понастоящем Операторът на Фонда извършва административна проверка на всички проектни предложения.