„За танго са нужни двама“

01-12-2023 10:22

Намирането на съвместни решения на общите предизвикателства, работата заедно по въпроси от взаимен интерес, споделянето на опит и добри практики, както и вдъхновенията, получени от българските и норвежките партньори по време на сътрудничеството им в такива сфери като зелен растеж и иновации, правосъдие и гражданско общество бяха представени и обсъдени на събитие под надслов „За танго са нужни двама“. То беше организирано съвместно от Посолството на Кралство Норвегия в Румъния и Националното координационно звено в България.

Събитието беше открито от г-жа Kerstin Wahlberg, съветник по ФМ на ЕИП и НФМ в посолството на Кралство Норвегия в Букурещ и г-н Иван Иванов, ръководител на Националното координационно звено. Мероприятието се модерираше от почетния генерален консул на Кралство Норвегия в Република България, г-жа Венцеслава Янчовска, а в дискусиите участие взеха г-жа Ranveig Gumsoe от Иновация Норвегия, г-н Willy Gill от Норвежката корекционна служба, г-жа Елица Маркова от Фонд Активни Граждани, Анжела Иванова от LAM`ON, Георги Митев от ГДИН.

Посланието на срещата и духът на приятелство и сътрудничество бяха предадени по един вълнуващ и елегантен начин от танцовото дуо :Мария  и Александър от Society Tango Space.