Народно читалище "Георги Тодоров" – 1885 – емблематичното място в град Белица

12-07-2023 23:21

Днес ще ви разкажем малко за град Белица и по-точно за Народно читалище "Георги Тодоров" – 1885. Красивият и уютен планински град Белица е разположен сред гъстите гори на Национален парк "Рила", а невероятната атмосфера определя Белица като едно от малкото напълно запазени природни кътчета на България. Вървейки през подредения център на града  стигаме до Народно читалище „Георги Тодоров”, което поставя началото си от 1885 г. Още от своето основаване читалището работи за и с местната общност, чрез разнообразните си форми на работа - библиотеки за деца и възрастни, школи и кръжоци, беседи, почитане на местни обичаи, певчески и танцови фолклорни групи, честване на празници и др. С времето се изгражда като център, който привлича хора от всякакви възрасти.

Днес през 2023 г. читалището продължава да е едно емблематично място, което освен желанието си да се развива и осъвременява, успява да запази своята история, култура, традиции и да ги предава от поколение на поколение. Посетихме читалището във връзка с изпълнението на проект „Работилница за традиционни занаяти „Планински знаци”, който е финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. И именно чрез него освен създаването на осем нови работни места, които да бъдат заети от трайно безработни лица, е застъпен елементът на оползотворяване на природния, културния и туристически потенциал на територията на община Белица.

По проекта се предвиждат да се изградят още два павилиона, да се оборудва изложбена зала в туристическия център и да се позиционира мобилен обект в близост до Парка за ре-адаптация на танцуващите мечки в България. Чрез реализацията на проекта ще се постигне намаляване на равнището на безработица, насърчаване на дългосрочно безработни и неактивни лица за връщане на пазара на труда, посредством дейности за обучение и заетост.

Запознахме с всички осем нови служители на читалището, които изработват невероятни неща с ръцете си. За времето, в което работят по проекта са създали различни сувенири за ателиета, които да бъдат разположени в новата изложбена зала. Поговорихме си с Вера Андреева, която е една от новоназначените служители по проекта. Вера е една изключително вдъхновяваща дама, която има голям опит в изработването на всякакви сувенири чрез най-различни техники. Думите, с които описа своята работа по този проект са именно вдъхновение и пак вдъхновение. Вдъхновение намира в това, че се прави нещо значимо за гр. Белица, с което се дава възможност на туристите да вземат нещо със себе си, което да запази спомените и преживяването от допира им с тази част на България. В ателиетата се изработват часовници, чрез техника декопаж, сувенири в областта на ръкоделието, дърведелието, природата и др. Вера ни разказа, че идеите, които имат за изложбената зала и материалите, които тепърва ще се изработват, са много и най-различни и съвсем скоро ще можем да ги видим изложени в напълно оборудваната нова зала на туристическия център в гр. Белица.

С нетърпение ще очакваме да посетим отново гр. Белица и да видим новата изложбена зала в целия ѝ блясък!