ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОПЕРАТОР НА ГЛОБАЛНИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

(снимка - Кристоф Еекен)

Офисът на Финансовия механизъм публикува покана за кандидатстване за оператор на Глобалния фонд за регионално сътрудничество. Фондът е част от новия програмен период по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 - 2021 г. и е с бюджет от 100 милиона евро. Целта е посредством диалог  и съвместна работа да бъдат реализирани проекти насочени срещу предизвикателствата на Европа. Фондът ще функционира чрез покани за проектни предложения в тематични области, а бенефициенти и ще са организации от различни държави. Фондът е разделен на две части - "Фонд за младежка безработица" и "Фонд за регионално сътрудничество".

Крайният срок за кандидатстване е 15-ти септември 2016 г., 12.00 часа на обяд централноевропейско време.

Период на договора: от ноември 2016 г. (или възможно най-скоро) до 31.12.2024 г. (най-късно)

Пълният текст на поканата и съответните документи можете да откриете на сайта на ОФМ тук.