ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОПЕРАТОР НА ПРОГРАМАТА ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ

Офисът на финансовия механизъм (ОФМ), секретариат на ФМ на ЕИП и НФМ, обяви покана за разработване и изпълнение на програмата за гражданско общество в България ("Фонд за активно гражданство") по Финансовия механизъм на ЕИП (2014 - 2021 г.). Фондът е част от подписаните на 9-ти декември 2016 г. меморандуми за разбирателство и е в размер на 15,5 милиона евро.

Крайният срок за участие е 20 март 2017 г. 12.00 по обяд централно европейско време. През месец февруари ОФМ ще организира интернет семинар с информация за потенциални кандидати. В случай, че имате въпроси, можете да се обръщате към имейл адрес: acfund@eft.int, като моля да посочите държавата и организацията с която кандидатствате в полето "относно" на съобщението си.

Пълният текст на съобщението на ОФМ и документите за кандидатстване можете да откриете тук.