БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПОЛУЧИ 210,1 МИЛИОНА ЕВРО ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД НА ФМ НА ЕИП И НФМ 2014 - 2021 Г.

снимка: Посланиците на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн в ЕС подписват споразумението заедно с представителя на Холандия в ЕС, като ротационен председател; автор: мисия на Норвегия в ЕС

България ще има на разположение 210,1 милиона евро за проекти, след като днес Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и ЕС подписаха споразумение за Европейско икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм за периода 2014 - 2021 г. 

В рамките на новия програмен период 15 държави членки на ЕС ще получат общо 2,8 милиарда евро (1,5 милиарда чрез ФМ на ЕИП и 1,3 по Норвежкия финансов механизъм) за намаляване на социалното и икономическо неравенство и укрепване на двустранните отношения с трите държави донори. България е четвъртият най-голям бенефициент след Полша, Румъния и Унгария. В допълнение, ще бъде създадени два регионални фонда насочени срещу младежката безработица (65,5 милиона евро) и за насърчаване на регионалното сътрудничество (34,5 милиона евро).

Следващите стъпки за България са преговори с държавите донори за подписване на меморандуми за разбирателство, в които ще бъде разписано разпределението по програмни области. Следете сайта, за да научите всички новини за новия програмен период и неговото договаряне. 

Официалното съобщение на Офиса на Финансовия механизъм и разпределението по държави можете да откриете тук.