АНКЕТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД НА ФИНАНСОВИТЕ МЕХАНИЗМИ

Офисът на финансовия механизъм обяви публична консултация във връзка с приоритетите на ФМ на ЕИП и НФМ 2014 - 2021 г. Към момента са идентифицирани 5 приоритетни сектора и 23 програмни области, които са събрани в работен вариант на т.нар. "синя книга". Настоящата консултация дава възможност на организации и физически лица да дадат своя принос преди финализирането на синята книга. Това става чрез попълване на електронна анкета в срок до 8 юли 2016 г.