ДОКУМЕНТИ

Тук ще намерите важни документи свързани с изпълнението на ФМ на ЕИП и НФМ 2014 - 2021 г.

Документи
Синя книга Изтеглете файл
Съдържа приоритетите на финансиране за всички държави по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 - 2021 г.
Регламент за изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 - 2021 г. и неговите анекси Изтеглете файл
Регламент за изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021 г. и неговите анекси Изтеглете файл
Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 - 2021 г. Изтеглете файл
Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021 г. Изтеглете файл
Пакет от лога за ФМ на ЕИП и НФМ Изтеглете файл
Архив с логата на ФМ на ЕИП и НФМ в различни графични формати
Въпроси и отговори по Фонда за младежка заетост към 14.07.2017 г. Изтеглете файл
Преведен на български език Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 - 2021 г. Изтеглете файл
Преведен на български език Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021 г. Изтеглете файл
Брошура с основна информация за ФМ на ЕИП и НФМ Изтеглете файл
Разработена от Офиса на финансовия механизъм
Брошура за 10-годишнината на Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия в България Изтеглете файл
Брошура за 10-годишнината на Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия в България - английски език Изтеглете файл
Наръчник за комуникация Изтеглете файл