ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФОНДА ЗА ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНО НИВО

EEA logoNG logo

Националното координационно звено в качеството си на Оператор по Фонда за двустранни отношения на национално ниво по ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014 обявява покана за набиране на предложения в следните две тематични области:

  • Обмяна на знания и добри практики в борбата срещу наркотиците и организираната престъпност, деца и младежи в риск (приоритет 1);
  • Популяризиране на европейските ценности и по-специално изучаването на история в мултикултурно общество (приоритет 2)

Пълният пакет за кандидатстването с проекти по двата приоритета може да намерите тук. 

 

Документи
Покана за набиране на проектни предложения Изтеглете файл
Насоки за кандидатстване Изтеглете файл
Анекси към насоките за кандидатстване Изтеглете файл
Приложения към споразумения за изпълнение на проект Изтеглете файл