ПРОТОКОЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ

Приложени публикуваме Протокол за административно съответствие на проектните предложения по приоритет 1 и приоритет 2 на Фонда за двустранни отношения на национално ниво (ФДОНН).

В заключение екипът от експерти на НКЗ констатира, че проектни предложения с вх.№ BG01-006, BG01-007, BG01-008, BG01-009, BG01-010, BG01-011, BG01-012, BG01-013, BG01-014, BG01-015 отговарят на критериите за административно съответствие и допустимост съгласно Насоките за кандидатстване и преминават на следващ етап на оценка.

Документи
Protocol Изтеглете файл