ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО ДВУСТРАННИЯ ФОНД

В рамките на обявената покана за набиране на проектни предложения по приоритет 1 и приоритет 2 на Фонда за двустранни отношения на национално ниво по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм (ФМ на ЕИП и НФМ) 2009-2014 г., през октомври 2013 г. до крайния срок за кандидатстване – 15 декември 2014 г. в Националното координационно звено (НКЗ) са постъпили 14 проекта. В съответствие с Насоките за кандидатстване по двата приоритета, проектите са оценявани периодично по реда на постъпване в Националното координационно звено.

Съгласно Решение № 3 от 4 юли 2014 г. на ръководителя на Националното координационно звено по ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014 г., въз основа на протокол от заседание на Комисия за избор на проекти подаденият от Икономически университет – Варна проект „Укрепване на адаптацията на студентите в мултикултурна среда в контекста на международните образователни мобилности в Европа“ (вх. № BG01-001/05.03.2014 г.) по приоритет 2 на Фонда за двустранни отношения на национално ниво, е одобрен за финансиране. Бюджетът на проекта е в размер на 29168,73 евро.

С решение № 13/22.04.2015 г. на ръководителя на Националното координационно звено, въз основа на протокол от заседание на Комисия за избор на проекти  са одобрени за финансиране следните проекти по приоритет 1 на Фонда за двустранни отношения на национално ниво:

 1. Проект „Промотиране на двустранните отношения и анализиране на Исландския модел за превенция“ (вх. № BG01-002/17.07.2014 г.) на Сдружение за прогресивна и отворена комуникация, София, с бюджет 28670,64 евро;
 2. Проект „Превенция на употребата на наркотици и пристрастяването в Смолян“ (вх. № BG01-003/01.08.2014 г.) на Регионален здравен инспекторат, Смолян, с бюджет  30000 евро; 
 3. Проект „Осведоменост и креативно мислене – път към промяната!“ (вх. № BG01-004/15.09.2014 г.) на Фондация „П.У.Л.С“, Перник, с бюджет  29929 евро.

 

С решение № 15/01.06.2015 г. на ръководителя на Националното координационно звено, въз основа на протокол от заседание на Комисия за избор на проекти, са одобрени за финансиране следните проекти по приоритет 1 и приоритет 2 на Фонда за двустранни отношения на национално ниво:

Приоритет 1

 1. Проект „Наказание срещу лечение. Положението на употребяващите наркотици в затвора“ (вх. № BG01-007/05.12.2014 г.) представен от Център за изследване на демокрацията, София, в партньорство с Университетът в Осло, Катедра по криминология и социология на правото, Норвегия, 94,5 точки. Бюджетът на проекта е в размер на 28980 евро;
 2. Проект „Партньорство за успешни институционални практики за превенция на трафика на хора и трудовата експлоатация на младежи в риск“ (вх. № BG01-006/05.12.2014) представен от Фондация „РискМонитор“ в партньорство с Университетът в Осло, Катедра по криминология и социология на правото, Норвегия, 89,5 точки. Бюджетът на проекта е в размер на 29055 евро;
 3. Проект „Посредничество и помирение в българското общество. Норвежко-българско сътрудничество“ (вх. № BG01-014/15.12.2014) представен от  Сдружение „Общество правосъдие и помирение“, София, в партньорство с Национална служба за посредничество, Норвегия, 84 точки. Бюджетът на проекта е в размер на  28430 евро;
 4.  Проект „По-добра защита на децата срещу домашното насилие и насилието основано на полов признак чрез споделяне на добри практики между Норвегия и България“ (вх. № BG01-011/15.12.2014) представен от Сдружение „Алианс за защита от насилие, основано на пола“ в партньорство с Фондация „Хеда“, Норвегия, 72 точки. Бюджетът на проекта е в размер на 29066,25 евро.

 

Поради ограничения размер на наличните средства в двете приоритетни области, проекти 2, 3 и 4 по приоритет 1 са финансирани след одобрено от страна на донорите целево прехвърляне на средства от други пера на проект БГ 01 „Техническа помощ и фонд за двустранни отношения на национално ниво“.

 

Приоритет 2

 1. Проект „Преподаване на история в мултикултурно общество – предизвикателства и модели“ (вх. № BG01-009/15.12.2014) представен от  Център за изследванe и анализи, София, в партньорство с Университетски колеж по приложни науки в Осло и Акершус, Норвегия, 91,5 точки. Бюджетът на проекта е в размер на 27291 евро;
 2. Проект „Отвъд границите на предразсъдъците“ (вх. № BG01-013/15.12.2014) представен от Национална асоциация на Българските Европейски клубове, София, в партньорство с Основно училище, Норвегия и СУ „Св. Климент Охридски“, 89 точки. Бюджетът на проекта е в размер на 28633,85 евро.

 

Резервен списък по приоритет 2:

 1. Проект „Различното лице на историята и културата“ (вх. № BG01-008/13.12.2014) представен от Фондация за устойчиво общинско и регионално развитие, Варна, в партньорство с Котлусетур, Исландия и община Аксаково, 85,5 точки;
 2. Проект „Промотиране на Европейските ценности чрез изкуството“ (вх. № BG01-012/15.12.2014) представен от СОУ „Владимир Димитров – Майстора“, Кърджали в партньорство с НПО „Културата разрушава граници“, Норвегия, 66 точки.

 

Некласирани проекти:

 1. Проект „Европейските ценности в живота и традициите на мултикултурното общество на регион Кърджали. Трансфер на добри практики и иновации в развитието на туризма“ (вх. № BG01-010/15.12.2014) представен от Академия БГ в партньорство с Международна организация за демокрация и човешки права, Норвегия, 35 точки;
 2. Проект „Варна и Осло – история и култура“ (BG01-015/16.12.2014) представен от Сдружение „Възход за Варна“ в партньорство с Международна организация за демокрация и човешки права, Норвегия, 11 точки.