ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ФОНД ЗА УКРЕПВАНЕ НА ДВУСТРАННИТЕ ОТНОШЕНИЯ

В рамките на Фонда за двустранни отношения на национално ниво е предвиден и т.н. неразпределен фонд. Целта на Неразпределеният фонд е да допринесе за укрепване на двустранните отношения между България и страните-донори чрез подкрепа на предефинирани дейности, които насърчават партньорства за научни изследвания, регионални инициативи по теми от двустранен интерес и засилват сътрудничеството с междуправителствени организации. В рамките на този фонд ще се предоставя финансова подкрепа за партньорски инициативи за обмен на знания и добри практики в обхвата на всички програмни области по ФМ на ЕИП и НФМ, на базата на получени проектни предложения от допустимите бенефициенти.

Приложено ще откриете насоките за кандидатстване, приложенията към тях и брошура с описание на програмните области.

Документи
Насоки Изтеглете файл
Приложения Изтеглете файл
Програмни области Изтеглете файл