АКТУАЛИЗИРАН ВАРИАНТ НА ПОКАНА И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ФОНДА ЗА ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ

Актуализирана версия на Поканата за набиране на проектни предложения, Насоките за кандидатстване и апликационния пакет документи в сила от 29 април 2014 г.

Основната промяна на документите касае разширяване на възможността за създаване на партньорства с партньори от страните – донори.

Документи
Покана за набиране на проектни предложения Изтеглете файл
Приложения към поканата Изтеглете файл
Насоки за кандидатстване Изтеглете файл