АКТУАЛИЗИРАНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ

Във връзка с  влизането в сила на новия Регламент (ЕО) № 1407/2013 г. на Комисията , НКЗ актуализира декларацията за държавни помощи, която е част от приложенията на апликационния пакет.

Моля да изтеглите и ползвате новата версия от публикуваното обявление тук.