2009-2014

ОН-ЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО БЪДЕЩЕТО НА ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА ЗА НПО В РАМКИТЕ НА ФМ НА ЕИП И НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ ПРИНОС 2009–2014 Г.

09.09.2010

В рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансови принос 2009-2014 г., страните-донори Норвегия, Исландия и Лихтенщайн ще увеличат своята финансова подкрепа за развитие на гражданското общество в Централна и Югоизточна Европа. Предвижда се финансовият ресурс за неправителствените организации (НПО) да достигне 100 милиона евро за нови програми, насочени към гражданското общество. Предвид факта, че НПО са допустими кандидати и в другите програмни области, общият финансов принос за НПО се очаква да нарасне значително.

прочети повече...