2009-2014

ОПЕРАТОР НА ФОНД ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРЕС

30.06.2011

На 30 юни 2011 г. беше приключена процедурата по подписване на Меморандум за разбирателство между България и трите държави-донори по Финансовия механизъм на ЕИП (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) за периода 2009 - 2014 година. През следващите пет години, Финансовият механизъм на ЕИП предвижда подкрепа от 11 790 000 евро за Фонд за неправителствени организации.

прочети повече...

СТАРТИРА КОНСУЛТАТИВНАТА ПРОЦЕДУРА ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФМ НА ЕИП И НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ ПРИНОС ЗА ПЕРИОДА 2009-2014 Г.

09.09.2010

На 09.09.2010 г. официално стартира консултативната процедура относно правилата за изпълнение на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов принос 2009-2014 г. на основание Протокол 38в относно ФМ на ЕИП и Споразумението относно Норвежкия финансов принос 2009-2014 г.

прочети повече...

ОН-ЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО БЪДЕЩЕТО НА ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА ЗА НПО В РАМКИТЕ НА ФМ НА ЕИП И НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ ПРИНОС 2009–2014 Г.

09.09.2010

В рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансови принос 2009-2014 г., страните-донори Норвегия, Исландия и Лихтенщайн ще увеличат своята финансова подкрепа за развитие на гражданското общество в Централна и Югоизточна Европа. Предвижда се финансовият ресурс за неправителствените организации (НПО) да достигне 100 милиона евро за нови програми, насочени към гражданското общество. Предвид факта, че НПО са допустими кандидати и в другите програмни области, общият финансов принос за НПО се очаква да нарасне значително.

прочети повече...