НОРВЕЖКА ГАЛА ВЕЧЕРЯ

  

Н.Пр. г-жа Гюру Катарина Викьор, посланик на Кралство Норвегия и г-жа Марияна Кордова, ръководител на Националното координационно звено и директор на дирекция "Мониторинг на средствата от ЕС" в Министерския съвет на норвежка гала вечеря, 1.10.2013 г.