МЛАДИТЕ ХОРА И ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ НАРКОТИЦИТЕ – НУЖДАЕМ СЕ ОТ ТОЗИ РАЗГОВОР

Проект: „Осведоменост и креативно мислене – път към промяната“

Бенефициент: Фондация “Позитивни умения на личността в социума”

Партньори: Фондация „Еврис“, Исландия; Община Перник; Главна дирекция „Национална полиция“, МВР; Фондация “Социални здравни алтернативи” - гр. Плевен

Финансиране: 29 929 евро

Период на изпълнение: 8.06.2015 г. – 7.06.2016 г.

Цел: Организиране на кампании за превенция на употребата на наркотици сред младите хора. 

 

Със 17-годишната си история Фондация „П.У.Л.С.“ има солиден опит в работата с жертви на насилие и зависими към наркотици. В желанието си за повече инициативи от и за млади хора са създадени младежките клубове „Да бъдем приятели“ и „Пумас“. Така по естествен път от фондацията решават да се концентрират върху превенцията. След проведени проучвания и попълнени въпросници от ученици на възраст между 12 и 19 години, екипът стига до извода, че възрастовият праг за започване на прием на наркотици е намалял. От там се ражда идеята за проект, специално насочен към младите хора до 19-годишна възраст, който да разкаже за проблема по един близък и разбираем за учениците начин. Фондацията привлича за партньори ангажирани с темата организации, включително от една от държавите донори – исландската фондация „Еврис“.

Веселина Георгиева и Кристина Георгиева (от ляво надясно) са дипломирани психолози и част от екипа на фондация „П.У.Л.С.“, работещ по проекта. Те разказват за усилията необходими, за да може идеите на проекта да достигнат до младите хора. С помощта на актьори от НАТФИЗ са заснети серия клипове със заглавие „Мило мое аз“ – разкази по истински случаи и послание към младите за опасността наречена наркотици. В 5 училища в Перник и Плевен се организира психологически театър, в който родители и деца разменят ролите си и така научават повече за отговорностите и какво значи да си на мястото на другия. В три училища са създадени т.нар. „стаи на доверието“ – място, където учениците могат да обсъждат проблеми, да търсят отговори и срещат подкрепа.  

Успешните партньорства – ключ към добрия проект

Проектът ползва опита на организации и институции, работещи в сферата на превенцията. Сред тях е и Фондация „Еврис“, Исландия, партньорство създадено по време на семинара за създаване на партньорства през май 2014 г. Фондацията се включва активно на база на богатия си опит по темата превенция и организира срещи с участието на нейни експерти. Така се раждат още идеи за бъдещо партньорство, за които от Фондация „П.У.Л.С.“ обещават да ни разкажат при някоя от следващия ни срещи.

От младежи за младежи

Александър и Мартин са доброволци от „Пумас“ и активни участници в проекта. Признават, че вече са доста популярни сред младите хора в града и това много им помага да свалят бързо бариерите и да водят открити разговори за проблеми, за които родителите изобщо може да не разберат. Споделят, че за младежите е важно да знаят как да постъпят в необичайни ситуации, как да се погрижат за приятел в нужда и изобщо да имат една основа от познания за наркотиците и последствията от тях. За тази цел, по проекта са разработени наръчник на професионалиста и електронна книга с историите на реални хора с променени имена. Целта е да се учим от грешките на другите и да вървим напред заедно. В този дух, от есента Александър и Мартин ще започнат висшето си образование по специалност „Психология“. Оставяме ги с пожелания за успех.

 

Членове на Младежки клуб „Пумас“