Проект по Фонда за НПО: "Проект за градско обновяване с младежко участие"

Проект №: BG05/544

Име на проекта: Проект за градско обновяване с младежко участие – СМЕН

Бенефициент: Сдружение Див Рошков

Партньори:

1)Сдружение Трансформатори, България

2)ФОРА - фондация за общностно развитие, България

3) Udruženja građana za demokratiju i građansko obrazovanje - Gradjanske Inicijative, Сърбия

Общ бюджет: 20620.00€ (16120.00€ безвъзмездна помощ + 4500.00€ собствен принос)

Срок: 18 месеца, до 21.01.2015 г.

Цел:  Насърчаване и подобряване на гражданското включване в каузите на неправителствените организации;  Насърчаване на доброволчеството

Резюме:

Този проект фокусира вниманието си върху район Подуяне, част от Столична община. Съвместно с администрацията на района, мултидисциплинарен екип от организацията - кандидат и партньорските организации, доброволци студенти и младежи доброволци от района, ще осъществят разнообразните дейности. Ще бъде направено специфично „сканиране“ на места в нужда (СМЕН), което представлява картографиране на територии в лошо физическо състояние, но с висок потенциал за функционирането има като общностни средища. Една от локациите ще бъде посочена и аргументирана като място за намеса. Ще бъдат задълбочено идентифицирани всички заинтересовани страни, обвързани с това място, което е с потенциал за обмен (на културни ценности, стоки и услуги, опит и контакти) и ще бъде формулирана стратегия за реализирането на идеи, събрани по време на организирани форуми.