Проекти

Проект по Фонда за НПО: "Проект за градско обновяване с младежко участие"

04.11.2014

Проектът се осъществява в рамките на Фонда за неправителствени организации с оператор Институт "Отворено общество" в партньорство с Фондация "Работилница за граждански инициативи" - тематична област "Демокрация, права на човека и добро управление" и приоритет "Подпомагане на активното гражданство"

прочети повече...

Предефиниран проект: "Защита правата на човека и обучение за придобиване на необходими знания и умения от полицейските служители, работещи в мултиетническа среда, включително сред ромска общност"

04.11.2014

Проектът се осъществява в рамките на програма БГ13 "Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организирана престъпност"

прочети повече...