Проекти

Укрепване на капацитета на НСОРБ и българските общини чрез сътрудничество с местните власти в Норвегия

13.11.2014

Проектът се осъществява по програма БГ11 "Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество" финансирана от Норвежкия финансов механизъм

прочети повече...

Проект: Единна регионална база данни

13.11.2014

Единна регионална база данни, финансирана от Норвежкия финансов механизъм 2009 - 2014, спомага за отчитане на устойчивостта на трансграничните проекти между България и Сърбия, Македония и Турция

прочети повече...

Предефиниран проект: „Съвместни усилия за борба с трансграничната организирана престъпност“

04.11.2014

Проектът се осъществява в рамките на програма БГ13 "Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организирана престъпност"

прочети повече...

Предефиниран проект: „Повишаване на ефективността при рефериране, подпомагане, защита и реинтеграция на жертвите на трафик на хора, посредством практическото прилагане на Транснационалния механизъм“

04.11.2014

Проектът се осъществява в рамките на програма БГ13 "Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организирана престъпност"

прочети повече...

Проект по Фонда за НПО: Пл@тформа за толер@нтност.bg

04.11.2014

Проектът се осъществява в рамките на Фонда за неправителствени организации с оператор Институт "Отворено общество" в партньорство с Фондация "Работилница за граждански инициативи" - тематична област "Демокрация, права на човека и добро управление", приоритет "Насърчаване на демократичните ценности, включително защита на правата на човека"

прочети повече...