Проекти

Проект: BG06-202 Заедно можем повече - за подобряване благосъстоянието на децата в риск на територията на община Мездра

31.07.2015

Проектът се осъществява в рамките на програма БГ06 "Деца и младежи в риск", компонент 2 "Деца в риск" с ПО Министерство на образованието и науката

прочети повече...

Проект: BG06-236 Развитие на деца в риск и подкрепа за образованието в община Садово

31.07.2015

Проектът се осъществява в рамките на програма БГ06 "Деца и младежи в риск", компонент 2 "Деца в риск" с ПО Министерство на образованието и науката

прочети повече...

Проект: BG06-216 Устойчиво развитие чрез мултикултурно образование - подкрепа за деца в риск от община Средец

31.07.2015

Проектът се осъществява в рамките на програма БГ06 "Деца и младежи в риск", компонент 2 "Деца в риск" с ПО Министерство на образованието и науката

прочети повече...

Предефиниран проект: "Разширяване на комуникационната инфраструктура на МВР"

26.11.2014

Проектът се осъществява в рамките на програма БГ13 "Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организирана престъпност"

прочети повече...

Проект: BG06-105 За подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск - изграждане на устойчив модел за интеграция и социално включване в община Враца

26.11.2014

Проектът се осъществява в рамките на програма БГ06 "Деца и младежи в риск", компонент 1 "Младежи в риск" с ПО Министерство на образованието и науката

прочети повече...