Проекти

Проект: „Наказание срещу лечение. Положението на употребяващите наркотици в затвора”

28.09.2015

Проектът се осъществява в рамките на Фонда за двустранни отношения на национално ниво, Приоритет 1: Обмен на знания за борбата с наркотиците и организираната престъпност, деца и младежи в риск

прочети повече...

Проект: „Посредничество и помирение в българското общество. Норвежко-българско сътрудничество”

28.09.2015

Проектът се осъществява в рамките на Фонда за двустранни отношения на национално ниво, Приоритет 1: Обмен на знания за борбата с наркотиците и организираната престъпност, деца и младежи в риск

прочети повече...

Проект: “Партньорство за успешни институционални практики за превенция на трафика на хора и трудовата експлоатация на младежи в риск”

28.09.2015

Проектът се осъществява в рамките на Фонда за двустранни отношения на национално ниво, Приоритет 1: Обмен на знания за борбата с наркотиците и организираната престъпност, деца и младежи в риск

прочети повече...

Проект: „Промотиране на двустранните отношения и анализиране на Исландския модел за превенция”

28.09.2015

Проектът се осъществява в рамките на Фонда за двустранни отношения на национално ниво, Приоритет 1: Обмен на знания за борбата с наркотиците и организираната престъпност, деца и младежи в риск

прочети повече...

Проект: „Укрепване на адаптацията на студентите в мултикултурна среда в контекста на международните образователни мобилности в Европа”

28.09.2015

Проектът се осъществява в рамките на Фонда за двустранни отношения на национално ниво, Приоритет 2: Популяризиране на европейските ценности и по-специално в сферата на обучение по история в мултикултурно общество

прочети повече...