Предефиниран проект: „Съвместни усилия за борба с трансграничната организирана престъпност“

Име на проекта: „Съвместни усилия за борба с трансграничната организирана престъпност“

Бенефициент: Държавна агенция „Национална сигурност“

Подписан договор за изпълнение: № 812108-33/14.10.2014

Бюджет на проекта: 1 085 470,00 евро, от които 162 820, 50 евро национално съфинансиране. Срок за изпълнение – 30.04.2016 г.

Обща цел на проекта: Да подобри капацитета на служителите на ДАНС за предотвратяване и борба с трансграничната и организирана престъпност, включително трафика на хора и странстващи престъпни групи. Създаване на по-добро сътрудничество между правоприлагащите органи в Р България и тези в Чехия, Сърбия, Полша и Румъния.

Основни дейности:

- Обучение  на служителите от ДАНС и прокуратурата,  разположени в зоната /южна и северна България/ с отговорности в областта на управлението и координацията на разследванията, провеждани срещу престъпни групи, занимаващи се с трафик на културни и исторически стоки, както и разследвания провеждани срещу кибер престъпността - в северната и южната част на страната

- Обучение  на служителите от ДАНС и прокуратурата за разбиране и използване на модерни средства за разследване за борба с трансграничната организирана  престъпност в областта на фалшифицирането /най-вече „скимирането“/, както и в областта на трафика на хора с цел трудова експлоатация в северната и южната част на Р България;

- Закупуване на специализирано оборудване и софтуер;