Проект: BG06-101 "Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора"

Общ бюджет: 1 395 380 евро

ФМ на ЕИП: 1 186 072, 72

Национално съфинансиране: 209 306, 98

Продължителност: 24 м.

Стара Загора е важен административен областен център. Значителен брой от младите хора в региона (25%) се самоопределят като членове на малцинствени групи. Създаването на Международен младежки център в Стара Загора е от първостепенно значение за подобряване на личностното развитие и насърчаване на творчеството на младите хора, включително и тези, които са изложени на риск и са в неравностойно положение. Основната цел на проекта е създаване на Международен младежки център и прилагане на ефективни мерки и услуги, съобразени с изискванията за получаване на Знака за качество на Съвета на Европа. Центърът е шанс за промяна в съзнанието, нагласите и подкрепа за социално включване на младите хора. Партньорската организация "Свят без граници" ще бъде отговорна за организирането на теренна (мобилна) работа в ромската общност. Дейностите ще се извършват в съответствие с предварително подготвен график и теми.  Членовете на партньорската организация ще бъдат придружени от двама младежки работници. За публичните заседания, които се провеждат, ще има подготовка на доклади, снимки и присъствени списъци, с които ще се следи броя на младите хора, участващи в същинските обучения.